nijat burjiyev: 5b

Wednesday, September 8, 2010

5b

biz bunun öhdəsindən gələrik.

1 comment:

  1. b i z b u n u n
    ö h d ə s i n d ə n
    g ə l ə r i k .

    ReplyDelete